icon
Қаріп өлшемі: A A A
Суреттер:

Вкл

Выкл


Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың мүшесі болып табылмайтын, Директорлар кеңесі тағайындайтын және Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғамның қызметкері.

Корпоративтік хатшының құқықтық мәртебесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Корпоративтік хатшы туралы ережемен және басқа да ішкі құжаттармен айқындалады.

Корпоративтік хатшының негізгі міндеттері:

Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін жүзеге асыруға және қорғауға кепілдік беретін корпоративтік басқару ережелері мен рәсімдерін сақтауын қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі құжаттардың талаптарына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімдерін дайындау жөніндегі іс-шаралардың орындалуын қамтамасыз ету; Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету; Қоғам туралы қажетті ақпаратты сақтауды, ашуды және ұсынуды қамтамасыз ету; Қоғам органдары арасындағы нақты және тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз ету.

Директорлар кеңесінің шешімімен «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Корпоративті хатшысы болып Калимова Айдана Амангелдіқызы сайланды.

Байланыс телефоны +7 (7172) 648-714.