icon
Қаріп өлшемі: A A A
Суреттер:

Вкл

Выкл


Интерактивтік картасы бар «Sapar» мобильді қосымшасын пайдалану туралы пайдаланушы келісімі

Интерактивтік картасы бар «Sapar» мобильді қосымшасын пайдалану туралы осы пайдаланушы келісімі (бұдан әрі – Пайдаланушы келісімі), Интерактивтік картасы бар «Sapar» мобильді қосымшасын пайдаланылуының жалпы шарттарын анықтайды. 

 

Терминдер мен анықтамалар 

 1. Авторизация – пайдаланушыны сәйкестендіру және қосымшаны пайдалану үшін есептік жазба жасау мақсатында жүзеге асырылатын авторизациялық деректерді (логин, пароль) енгізу процедурасы. 
 2. Оператор– Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, автомобиль жолдарын басқару жөніндегі ұлттық оператор болып «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ табылады. 
 3. Қосымша – «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ «Ақылы жолдар дирекциясы» филиалымен әзірленген, Android және iOS мобильді операциялық жүйелеріне арналған интерактивтік картасы бар, «Sapar» мобильдік қосымшасы. Қосымшаға, Google Play Market мен App Store қосымшалар дүкендері арқылы қол жеткізуге болады. 
 4. Пайдаланушы Пайдаланушы келісіміне қосылған және құрылғыға Қосымшаны орнатқан жеке тұлға. 
 5. Оператор Порталы – https://qaj.kz/ мекен-жайында орналасқан Пайдаланушымен өзара интерактивті әрекеттесу үшін Оператордың интернет-ресурсы (веб-сайты). 
 6. Құрылғы– мобильді техникалық құрылғы (смартфон, планшет немесе Интернет желісіне қол жеткізе алатын Android немесе iOS операциялық жүйесі бар басқа құрылғы). 

 

Жалпы ережелер 

 1. Пайдалану келісімі Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес көпшілікке арналған оферта болып табылады. Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясы оператор порталында (https://qaj.kz/) жарияланады және кез-келген пайдаланушыға қол жетімді. 
 2. Пайдаланушының қосымшаны қолдануы-бұл көпшілікке арналған оферта акцепті және Пайдаланушының: 

1) қосымшаны пайдалану басталғанға дейін осы Пайдаланушы келісімінің шарттарымен толық көлемде танысты; 

2) осы Пайдаланушы келісімінің барлық шарттарын ешбір ерекшеліктер мен шектеулерсіз толық көлемде қабылдайды, Пайдаланушы келісіміне қосылады және оны сақтауға міндеттенеді; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес деректерді жинауға, өңдеуге, сақтауға және пайдалануға өз келісімін береді. 

 1. Пайдаланушы келісімінің ережелерімен келіспеген жағдайда, қосымшаны пайдалануы дереу тоқтатылуы керек. 
 2. Пайдаланушы келісімінің ережелерімен келісе отырып, Пайдаланушы өзінің құқық және толық қабілеттілігін, тіркеу кезінде өзі енгізген деректердің дұрыстығын, сенімділігін және толықтығын растайды және жалған немесе толық емес ақпарат беруден туындаған жағымсыз салдарлар үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алады. 
 3. Пайдаланушы келісімі Пайдаланушы Қосымшаны орнатқан сәттен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзімге жарамды. 
 4. Қосымшаны орнату үшін Пайдаланушы Google Play Market немесе App Store қосымшалар дүкені арқылы қосымшаны жүктеп алып, қосымшада орналастырылған нұсқауларға сәйкес тіркелуі керек. Тіркелу барысында енгізілген деректердің дәлдігі мен толықтығына пайдаланушы жауапты. 

 

Қолданбаны пайдалану шарттары 

 1. Қолданбаның құқық иесі «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ болып табылады.
 2. Қосымша «сол күйінде» (as is) шарттарымен беріледі. Оператор Қосымшаның Пайдаланушының нақты мақсаттары мен болжамдарының (күтетін нәтижелеріне) сәйкес келуіне ешқандай кепілдік бермейді. 
 3. Пайдаланушы келісімін жасау Пайдаланушы келісімінде нақты аталғандарды немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Пайдаланушыға тиесілі құқықтарды қоспағанда, пайдаланушыға ешқандай құқық беруді білдірмейді. 
 4. Пайдаланушы Қосымшаны келесі жолдармен және келесі шектерде пайдалануға құқылы: 

1)      Қосымшаны мобильді құрылғының жадына көшіру және орнату; 

2)      мобильді құрылғыда Қосымшаны қосу; 

3)      Қазақстан Республикасының республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының бойында маршрут салу және навигация мақсатында Қосымшаны пайдалану; 

4)      ҚР ақылы автомобиль жолдары үшін ақы төлеу мақсатында Қосымшаны пайдалану; 

5)      жолдағы жағдайлар бойынша өтініш жасау, жол бойындағы сервис объектілері, санитарлық-гигиеналық тораптар, ауа райы жағдайлары, баланстың, маршруттың және жолдың өзектілігі бойынша ақпараттық хабарламалар туралы ақпарат алу мақсатында Қосымшаны пайдалану; 

6)      көлік құралын тіркеу мақсатында Қосымшаны пайдалану және Пайдаланушының жеке, көлік құралы туралы мәліметтерін өзектендіру; 

7)      Қосымшаны пайдалану үшін, аталған тармақта көрсетілген барлық әрекеттерді Пайдаланушы дербес орындауы керек. 

 1. Пайдаланушы келесі жағдайларда Қосымша көшірмелерінің шектеусіз санын пайдалана алады: бір абоненттік нөміріне тіркелген бір мобильді құрылғыда қосымшаның бірнеше нұсқасын (көшірмелерін) пайдалануға рұқсат етілмейді. 
 2. Осы Пайдаланушы келісімінде көрсетілмеген қосымшаны пайдаланудың өзге тәсілдеріне тыйым салынады. Атап айтқанда, Пайдаланушы құқылы емес: 

1)      Қосымшаны үшінші тұлғаларға сатуға, беруге, жалға беруге, таратуға, беруге немесе басқа жолмен пайдалану құқығын беруге; 

2)      Қосымшаның немесе оның кез келген бөліктерінің бастапқы кодын өзгертуге, жақсартуға, басқа тілдерге аударуға, декомпиляциялауға, бөлшектеуге, декодтауға, эмуляциялауға, тұтастығын бұзуға; 

3)      Қосымшаны пайдалана отырып, ақпаратты немесе мазмұнды жаппай тарату, сондай-ақ Қосымшада құқығында Пайдаланушыда орналастыруды жүзеге асыру: заңсыз; әшкерелейтін (беделін түсіретінар-намыс пен қадір-қасиетті немесе іскерлік беделін түсіретін); қорлайтын; үшінші тұлғалардың дербес құқықтылығын; ұлттық, нәсілдік және діни араздықты немесе кез келген белгілер бойынша кемсітуді қоздыруға ықпал ету немесе осы іс-әрекеттерді насихаттау; зорлық-зомбылықты, жануарларға қатыгездікті көрсетуді насихаттау; дөрекі немесе әдепсіз; экстремистік материалдарды қамтитын; шектеулі қол жетімділік туралы ақпаратты қамтитын; жалған немесе анық емес сипатқа ие; қылмыстық іс-әрекетті насихаттаушылар және басқа да Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратуға тыйым салынған кез-келген ақпарат; 

4)      Қосымшаны коммерциялық өнімдердің бөлігі ретінде, үшінші тұлғаларға коммерциялық өнімдерді немесе қызметтерді ұсыну үшін немесе басқа коммерциялық мақсаттарда пайдалануға; 

5)      Қосымшаны үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін мақсаттарда пайдалануға. 

 1. Пайдаланушы осымен хабардар етіледі және төмендегілермен келіседі: 

1)  Құрылғыда өңделетін деректердің қауіпсіздігі мен құпиялылығын тікелей Пайдаланушы қамтамасыз етеді. Пайдаланушы Интернет желісін пайдалана отырып, жеке деректерді және басқа да құпия ақпаратты беруге байланысты тәуекелдерді түсінеді және қабылдайды. Егер Пайдаланушы кері дәлелдемесе, оның мобильді құрылғысын пайдалану арқылы жасалған кез-келген әрекеттерді тиісті Пайдаланушы жасаған болып есептеледі; 

2)  Қосымша үнемі жаңа функционалдық мүмкіндіктерді қосу және жаңарту сатысында болғандықтан, мұндай өнімдердің нысаны мен сипаты Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз мезгіл-мезгіл өзгеруі мүмкін; 

3)  Оператор өз қалауы бойынша барлық Пайдаланушылар немесе жеке Пайдаланушы үшін Қосымшаны немесе оның қандай да бір жекелеген бөліктерін пайдалануға лимиттер мен шектеулер белгілеуге, сондай-ақ Пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз Қосымшаның жұмыс істеуін тоқтатуға (уақытша немесе түпкілікті) құқылы; 

4)  Қосымшаны пайдалану және деректерді беру Интернетке қолжетімді, сондай-ақ GPS – глобалды позициялау жүйесі Пайдаланушының мобильді құрылғысында болған жағдайда ғана мүмкін болады; 

5)  Оператор серіктестерімен жасалған шарттар негізінде Қосымшаның қажетті функционалдығын қамтамасыз ету үшін Оператор серіктестік қызметтерді пайдаланады. 

 1. Пайдаланушы оператор мен оның серіктестерінің қызметтерін жаңғыртуға бағытталған ынталандырушы жарнамалық, маркетингтік және өзге де іс-шараларға қатысуға өзінің ақпараттандырылған және ерікті келісімін береді. 
 2. Пайдаланушы келісімінің шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы келіседі және Операторға Қосымшаның жұмыс істеуі туралы ақпаратты, ақпараттық, жарнамалық немесе басқа хабарламаларды Қосымша да орналастыру құқығын береді. 
 3. Пайдаланушы міндеттенеді: 

1)  Қосымшаны Пайдаланушы келісімімен анықталған шарттарда пайдалануға; 

2)  Қосымшаның жұмысына әсер ететін үшінші тарап бағдарламалық қамтамасыз ету және басқа техникалық құралдарды пайдаланбауға. 

 

Дербес деректер 

 1. Осымен Пайдаланушы өз еркімен және өз мүддесі үшін әрекет ете отырып, Операторға Қосымшаны пайдалану кезінде берілген, тіркелу кезінде енгізілген өзінің жеке деректерін келесі шарттарда өңдеуге келіседі: дербес деректерді Пайдаланушының Қосымшаны пайдалануына байланысты құпия деректерді жария етпеу туралы келісімдер негізінде әрекет ететін Оператор немесе ол уәкілеттік берген тұлғалар ғана, сондай-ақ маркетингтік және статистикалық мақсаттарда пайдалануға және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Пайдаланушы келісімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, ешбір үшінші тұлғаларға ұсынылмайтын болады.  
 2. Құпиялылықты сақтауға және жарияланбауға жататын, осы Келісімге сәйкес, мобильді қосымшаны Пайдаланушысынан, мына ақпаратты қамтиды: Пайдаланушынының өзін және көлік құралын сәйкестендіру мақсатында Пайдаланушының ЖСН, Пайдаланушының АЖТ, электрондық пошта, телефон нөмірі, мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі (МТНБ), көлік құралын тіркеу туралы мәліметтер (КҚ тіркеу туралы куәлік/«техникалық паспорт»), GPS деректері (ақылы жолдарда өткізу қабілеттілігі мен жүктемесіне талдау жүргізу мақсатында), өтініштерге жедел әрекет ету және бақылау мақсатында фото/бейне және басқа да хабарламалар, сондай-ақ мобильді қосымшаны жақсарту (даму кезінде платформаны қолдау) мақсатында қол жеткізу жүзеге асырылатын мобильді құрылғы туралы мәліметтер. 
 3. Пайдаланушының жеке деректерді өңдеу келісімі Операторға Пайдаланушының жеке деректерімен келесі әрекеттерді орындауға құқық береді: деректерді өңдеудің автоматтандырылған құралдарын пайдалана/пайдаланбай отырып жинау және жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда пайдалану және тарату, иеліктен шығару, бұғаттау, жеке деректер жоюға. 
 4. Пайдаланушы өзінің Оператор алған жеке деректерін, егер бұл Пайдаланушы келісімін орындау үшін қажет болған жағдайда құпиялылық шарттарында үшінші тұлғаларға берілуі мүмкін екендігімен келіседі. 
 5. Оператор Пайдаланушының жеке деректерін өңдеуді жүзеге асыруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және Пайдаланушы келісіміне сәйкес өңделетін жеке деректердің құпиялылығы мен қорғалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Жеке деректерді өңдеу кезінде Оператор Пайдаланушыдан алынатын жеке деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден (рұқсатсыз қол жеткізуден), жеке деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ Пайдаланушыдан алынатын жеке деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды. 
 6. Қорғалу және жарияланбау Келісімінде көрсетілген ақпаратқа мынадай ақпарат жатпайды: 

1) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Тараптардың кез-келгені және оның үлестес тұлғалары ресми жариялаған хабарламалар мен есептерде қамтылған мәліметтер; 

2) Тараптардың және олардың үлестес тұлғаларының ресми есептерінде, хабарламаларында, пресс-релиздерінде, сондай-ақ жарнамалық хабарламаларында қамтылған мәліметтер; 

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, құпия ақпарат болып табылмайтын өзге де мәліметтер. 

 1. Пайдаланушының жеке деректерді өңдеуге Келісімі Қосымшаны пайдаланудың бүкіл кезеңіне, сондай-ақ Қосымшаны пайдалануды тоқтатқан күннен бастап 5 жыл бойы жарамды. 
 2. Пайдаланушы Операторды жазбаша хабардар ете отырып, осы келісімнен бас тартуға құқылы. 
 3. Пайдаланушының жеке деректерді өңдеуге келісімін қайтарып алуы, Пайдаланушы келісімінің тоқтатылуына әкеп соғады. 

  

Тараптардың жауапкершілігі 

 1. Пайдаланушы шартында көзделген міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Пайдаланушы шартына сәйкес жауапты болады. 
 2. Пайдаланушы келісімінің шарттарын бұзған жағдайда, Оператор Пайдаланушыға хабарламастан кез-келген уақытта Пайдаланушының Қосымшаға қол жеткізуін шектеуге немесе тоқтауыл қоюға құқылы. 
 3. Пайдаланушы келісімінің 4-бөлімінде көрсетілген міндеттемелерді бұзған жағдайда, Пайдаланушы Операторға осындай әрекеттермен келтірілген зиянды, оның ішінде тікелей және жанама залалдарды өтеуге міндеттенеді. 
 4. Оператор жауапты емес: 

1)  Пайдаланушының мобильді құрылғысының өнімділігі үшін; 

2)  өз құзыретінің шегінен тыс оқиғалар мен мән-жайлардан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін, оның ішінде Пайдаланушының әрекеті немесе әрекетсіздігі үшін туындаған теріс салдарлар мен шығындар үшін; 

3)  Қосымшаны пайдаланудан туындаған ықтимал зақымдар немесе шығын үшін; 

4)  Қолданушының Қосымшаны пайдалана отырып, үшінші тұлғаларға ақпаратты бергені үшін, сондай-ақ егер Қосымшадағы ақпарат Пайдаланушының мобильді құрылғысына рұқсатсыз кіру немесе ұялы телефондағы вирустық немесе зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету әрекеттері салдарынан үшінші тұлғаларға қолжетімді болған жағдайда; 

5)  Операторға байланысты емес жағдайларға байланысты Қосымшаны пайдалану мүмкін болмағаны үшін. 

 1. Пайдаланушы Қосымшада немесе оның көмегімен орналастыратын, жіберетін және/немесе пайдаланатын кез-келген мазмұн немесе басқа ақпарат үшін дербес жеке жауап береді. Операторға үшінші тұлғалардың құқықтарының бұзылуы туралы талаптар қойылған жағдайда, сондай-ақ орналастыруға, пайдалануға байланысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзу туралы уәкілетті мемлекеттік органдардан тиісті сұрау салулар алынған кезде, Пайдаланушының мазмұнды және/немесе ақпаратты беруі және/немесе тиісті тәуекелдер туындаған кезде Оператор тиісті мазмұнды және/немесе ақпаратты жоюға құқылы. 

 

Басқа ережелер 

 1. Пайдаланушы келісімі қандай да бір себептермен бұзылған жағдайда, Пайдаланушы өзінің мобильді құрылғысынан Қосымшаны жоюға міндетті. 
 2. Пайдаланушы Келісімімен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге тиіс. 
 3. Шарттан туындайтын даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен шешілуге тиіс 

 

Оператор (қосымшаны әзірлеуші) туралы мәліметтер

 1. «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ  «Ақылы автомобиль жолдары дирекциясы» филиалы, БСН 140241014416, заңды мекен-жайы: Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Жеңіс даңғылы, 29/1 (нақты мекен-жайы: Астана қаласы, Есіл ауданы, Қонаев көшесі 10, А блогы).